Håndverkstradisjoner fra Røros

Dokumentasjon og formidling av eldre håndverk fra Rørosregionen

Håndverksvideoer 

Instruksjonsvideoer og informasjon relatert til eldre håndverkstradisjoner fra Rørosregionen.


Se alle videoene

Dokumentarfilm

Småsetran

Om Verdensarven Røros

I 1980 ble bergstaden Røros skrevet inn på verdensarvlista med denne begrunnelsen:

«Røros er et særegent gruvemiljø med utelukkende trearkitektur. Byen har gjennom 333 år smeltet sammen impulser fra Tyskland, Danmark, Sverige, Trondheim og de nærmeste distriktene omkring. Dette har resultert i et trehusmiljø som bærer i seg mye av det fineste i norsk tradisjon, og som samtidig er blitt noe helt spesielt i vårt land så vel på det industrielle, sosiale og kulturelle området som på det arkitektoniske. Røros Bergstad med sine omgivelser er et karakteristisk eksempel på en betydelig tradisjonell stil i trearkitektur og danner en enestående gruveby på en høyde 600 meter over havet.» 

I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til også å omfatte kulturlandskapet rundt bergstaden, gruveområdene, Femundshytta og vinterveien mot Falun.