Håndverkstradisjoner fra Røros

Dokumentasjon og formidling av eldre håndverk fra Rørosregionen

Skifertak


Se video
Hvordan reparere skifertak

Se video
Hvordan plassere snøfanger

Se video
Hvordan legge skifertak

Se video
Hvordan kutte skiferstein

Maling


Se video
Typiske malingsskader

Se video
Vedlikehold av ubehandlet treverk

Se video
Fargehistorie på Røros

Se video
Maling med linolje

Se video
Hvordan male vindu

Se video
Maling forarbeid

Byantikvar.no har som mål å dokumentere og formidle håndverkstradisjoner fra Rørosregionen til håndverkere, huseiere og andre som har interesse av å lære mer om arbeidet som gjøres for å ta vare på bygningsarven i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.

Om Verdensarven Røros

I 1980 ble bergstaden Røros skrevet inn på verdensarvlista med denne begrunnelsen:

«Røros er et særegent gruvemiljø med utelukkende trearkitektur. Byen har gjennom 333 år smeltet sammen impulser fra Tyskland, Danmark, Sverige, Trondheim og de nærmeste distriktene omkring. Dette har resultert i et trehusmiljø som bærer i seg mye av det fineste i norsk tradisjon, og som samtidig er blitt noe helt spesielt i vårt land så vel på det industrielle, sosiale og kulturelle området som på det arkitektoniske. Røros Bergstad med sine omgivelser er et karakteristisk eksempel på en betydelig tradisjonell stil i trearkitektur og danner en enestående gruveby på en høyde 600 meter over havet.» 

I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til også å omfatte kulturlandskapet rundt bergstaden, gruveområdene, Femundshytta og vinterveien mot Falun.