Om byantikvar.no

Byantikvar.no har som mål å dokumentere og formidle håndverkstradisjoner fra Rørosregionen til håndverkere, huseiere og andre som har interesse av å lære mer om arbeidet som gjøres for å ta vare på bygningsarven i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.

Byantikvar.no er et prosjekt fra Byantikvaren i Røros utviklet av Heliks.

Byantikvaren Røros

Byantikvaren fungerer som kommunens rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål. De viktigste arbeidsområdene er Røros sentrum og Småsetran.

Magnus Borgos
Tlf: 92426897
E-post: magnus.borgos@roros.kommune.no

Uthusprosjektet

All istandsetting handler om erfaringsbygging og stor følsomhet for det mangfold som uthusbebyggelse fremviser. Minst mulig av det historiske kildematerialet skal fjernes, og reparasjonene som utføres skal dokumenteres av håndverkerne.

Etterhvert som jordbruket endret seg ble det stadig færre som drev byjordbruk i Bergstaden. Mange av uthusene på Røros ble ikke lenger benyttet, og resultatet ble et stadig økende forfall på bebyggelsen.

I 1993 ble en evalueringsrapport utarbeidet av ICOMOS for Riksantikvaren. Denne var et viktig innspill for prosjektet som er blitt kjent som "Uthusprosjektet".

I 1996 ble arbeid på de første uthusene utført, og siden den gang har prosjektet pågått kontinuerlig. Prosjektet eies av Røros kommune ved kulturminneforvalteren. Riksantikvaren på vegne av Miljøverndepartementet sitter i en referansegruppe og har kvalitetskontroll.

Siden 1996 har Uthusprosjektet utført ca. 400 prosjekter i verdenskulturminnet Røros, hvor uthus har blitt tilbakeført til et nivå hvor det i ettertid skal holde med vanlig vedlikehold.

All istandsetting handler om erfaringsbygging og stor følsomhet for det mangfold som uthusbebyggelse fremviser. Minst mulig av historisk kildemateriale skal fjernes. Bygningene det arbeides med og reparasjonene som utføres dokumenteres av håndverkerne, men det er bygningsarkeologi som vil kunne komme inn senere og bruke materialet og ta det videre.

Les mer om uthusprosjektet

Røros kommune byantikvar
Riksantikvaren