Laue på Østerhaga’an

Dette prosjektet gjelder istandsetting av ei lita høylaue på Østerhaga’an. Laua er oppført i skjelterverk, med taktekking av papp, never og torv.

Skjelterverkteknikken er en kombinasjon av lafting og stavverk. Den ble mest brukt i enetasjes hus hvor øvre og nedre del av veggen var laftet, og mellom disse er det reist hjørnestaver og loddrette planker eller tiljer. Skjelterteknikken er mest brukt i Nordland og Troms, men ble sannsynlig også brukt i Finnmark. Den var brukbar i hus som skulle holdes tørre og luftige, som for eksempel naust, løer, stabbur og andre forrådshus. Som bolighus er skjelterhusene for kalde. EN fordel med teknikken var at den var materialbesparende.

Laua skal angivelig vare ei av de eldste på Østerhaga'an, og er den siste av denne type i området. Etter at Røros Fellesfjøs ble etablert i 1966 ble store deler av Østerhaga'an dyrket opp på nytt ved at de gamle haga'an ble slått sammen til store sammenhengende arealer. Den øvre delen av Østerhaga'an ble tatt i bruk som kulturbeite av fellesfjøset og vedlikehold av lauer og grøfter opphørte. Denne laua ligger i utkanten av en av de gjenværende gamle hagaʾan, opp mot grensa til Småsetranområdet. Der hvor laua står er det svært bløtt og grunnen er ustabil. Dette har medført at hjørnesteinene, som bygningen står på, har sunket ned i terrenget. Som en følge av dette har det oppstått omfattende råteskader i den nedre delen av laua. Både tilfarere, gulvet og første og andre omfar var oppråtna. Videre var det store råteskader i taket på bygningen og i deler av kledningen. Før Uthusprosjektet gikk i gang med istandsettingsjobben, seg laua sammen og ble liggende flat.

Laua har blitt istandsatt ved at det gamle torvtaket ble fjernet og restene etter bygningen ble registrert og fraktet bort for istandsetting. Tomta har blitt ryddet, og det har blitt lagt ned nye hjørnesteiner. Når det gjelder selve laua så har de to nederste omfarene blitt erstattet med kopier av de gamle stokkene, hjørnestolper og strever har delvis blitt erstattet med kopier, delvis blitt reparert og remontert. Videre har raftstokkene blitt erstattet med kopier og det samme har tilfarerne og gulvet. Den gamle taktroa var såpass råteskadet at den ble erstattet med nye bakhonbord. Taket har på ny blitt tekket med papp, never og torv.