Planken i Haugagløtten

Forstøtningsmur og planke, Haugagløtten 2012. Både plankegjerder og forstøtningsmurer er vanlig som eiendomsgrenser inne i sentrum av Røros. Forstøtningsmurene fungerer både som grense mot nabo og for å hindre utrasing av masser i hellende terreng.

Plankene består ofte av lange rundstolper i litt forvrengt og fet furu som var spissa i toppen og steinsatt i bakken. På stolpene ble det montert to eller flere horisontale spikerslag, før planken ble kledd med bord.

Skadeomfanget på planken og forstøtningsmuren i Haugagløtten var typiske for denne typen konstruksjoner. Muren hadde utbulinger flere steder og partier var utrast på grunn at frostskader og påfølgende setninger. Stolpene i planken var av-råtna ved bakkenivå.

Bordinga var en blanding av flere typer bord. Her var det brukt gjenbruksmaterialer som både var oppgangs-saga, sirkel-saga og høvla med not/fjær i diverse bredder og tykkelser. Bordene var festet på kløvde spikerslag med tråspiker.

Istandsettingsarbeidet er gjennomført ved at håndverkeren først har registrert skadebildet på objektet, satt opp referansepunkter før demontering av plankegjerdet og muren m.m. Håndverkeren har deretter analysert materialbruken i objektet og skaffet til veie nye materialer som er i tråd med den opprinnelige materialbruken. For å forlenge levetiden til planken har håndverkeren montert dekkbord på toppen av planken.