Hvordan legge skifertak

I moderne tid er det ønskelig med godkjente undertak av høyere kvalitet som gir en garanti på at taket er tett – uavhengig av ytre skader. Boliger med skifertak er dermed avhengig av at dette legges opp på nytt, og vi viser hvordan dette gjøres.


Se flere videoer

Hvordan plassere snøfanger
Hvordan kutte skiferstein
Fargehistorie på Røros