Uthusprosjektet

Uthusprosjektet ble etablert i 1995 som et istandsettingsprosjekt av uthus innenfor bergstaden Røros. Prosjektet eies og drives av Røros kommune.

Etter at det tradisjonelle byjordbruket opphørte fra midten av 1900-tallet ble stadig flere av uthusene innenfor bergstaden stående tomme og uten nødvendig vedlikehold. Enkelte gårdsanlegg var blitt fredet allerede i 1923, men det meste av oppmerksomheten fra vernemyndighetene var rettet mot hovedbygningene og fasader ut mot gater og plasser i bybildet.

I 1980 ble Røros som andre industristed, innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur- og Kulturarv. En viktig begrunnelse for innskrivinga var den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen. I 1993 gjorde ICOMOS Norge den første evalueringa av verdenskulturminnet Røros bergstad. I rapporten skriver kommisjonen blant annet: “Restaurering av hovedbygninger synes å ha blitt vektlagt. Gårdsrom har fått mindre oppmerksomhet og et stort antall uthus er i dårlig forfatning etter at tradisjonell bruk er opphørt.” To år etter, i 1995, ble det etablert et istandsettingsprosjekt av uthus ute av bruk innenfor vernesona på Røros.

Les mer

Fjell-Ljom
Uthusprosjektet trygger fortida for fremtida

Prosjekter

Sted: Røros

Vernestatus: LNF

Laue på Østerhaga’an

Sted: Røros

Vernestatus: Reg. til spes.omr. bevaring

Hiort-kapellet

Sted: Røros

Vernestatus: Regulert til bevaring

Planken i Haugagløtten

Sted: Røros

Vernestatus: Ingen

Taubanebukk

Sted: Røros

Vernestatus: Ingen

Brønnkasse