Uthusprosjektet


Uthusprosjektet ble etablert i 1995 som et istandsettingsprosjekt av uthus innenfor bergstaden Røros. Prosjektet eies og drives av Røros kommune.

Etter at det tradisjonelle byjordbruket opphørte fra midten av 1900-tallet ble stadig flere av uthusene innenfor bergstaden stående tomme og uten nødvendig vedlikehold. Enkelte gårdsanlegg var blitt fredet allerede i 1923, men det meste av oppmerksomheten fra vernemyndighetene var rettet mot hovedbygningene og fasader ut mot gater og plasser i bybildet.

I 1980 ble Røros som andre industristed, innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur- og Kulturarv. En viktig begrunnelse for innskrivinga var den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen. I 1993 gjorde ICOMOS Norge den første evalueringa av verdenskulturminnet Røros bergstad. I rapporten skriver kommisjonen blant annet: “Restaurering av hovedbygninger synes å ha blitt vektlagt. Gårdsrom har fått mindre oppmerksomhet og et stort antall uthus er i dårlig forfatning etter at tradisjonell bruk er opphørt.” To år etter, i 1995, ble det etablert et istandsettingsprosjekt av uthus ute av bruk innenfor vernesona på Røros.

Bilder fra prosjekter som er utført kan du se under.

Værstasjon
Brønnkasse
Taubanebukk
Planken
Dørblad
previous arrow
next arrow
 
Værstasjon
Brønnkasse
Taubanebukk
Planken
Dørblad
previous arrow
next arrow